Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Joseph Gaudard

Stipendiat / PhD Student

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgt. 53 A, Bergen

Profile picture for user Joseph Gaudard

E-mail: joseph.gaudard@uib.no

Phone: 45 55 85 59