Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Mohamed Babiker

Forsker / Researcher - Polar Climate

Nansen Environmental and Remote Sensing Centre

Jahnebakken 3, Bergen