Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Eystein Jansen

Palaeoclimatology - Main method: Marine proxies. Area/ Region: North Atlantic, Arctic, Southern Ocean. 

Professor Jansen was one of the founders of the Bjerknes Centre in 2000, and resigned as Director in 2014 after 13 years in the position. His research focuses on paleoclimate and natural climate change, and he was one of the lead authors of IPCC's Fifth Assessment Report. 

-

Professor Jansen har vært med Bjerknessenteret siden det ble opprettet i 2000, og i 2014 gikk han av som direktør ved Bjerknessenteret etter 13 år. Han har særlig arbeidet med fortidsklima og de naturlige klimaendringene, og var hovedforfatter i begge de to siste rapportene til FNs Klimapanel (IPCC). 

Jansen var leder for den fjerde nordiske klimatilpasningskonferansens vitenskapelige komite. Konferansen ble arrangerert i Bergen i august 2016.

In the news:

Klimadiplomaten / The Climate Diplomat (2015)

Henter hjem fortiden / Bringing home the past (2015)

Vitenskap eller myter om klima (2014)

Hva skjer egentlig på Grønland (2014) - about the ice2ice-project

2014 er tidenes varmeste i Norge (2014)

Solid klimaforskning (2011)

 

Professor

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Eystein Jansen

E-mail: eystein.jansen@uib.no

Phone: 55 58 34 91 / 90 61 88 58