Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Victoria Taylor

Postdoktor / Postdoc

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Allégaten 41, Bergen