Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Victoria Taylor

Postdoktor/Postdoctor

Institutt for geovitenskap, UiB /Department of Earth Sciences, UiB

Allégaten 41, Bergen