Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Thorbjørn Østenby Moe

Physical Oceanographer working with idealized modeling of dense ocean currents in the Nordic Seas.

PhD student - Polar Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Profile picture for user thorbjorn.moe@uib.no

E-mail: thorbjorn.moe@uib.no

Phone: 98 42 21 73