Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nele Meckler

Førsteamanuensis / Associate professor

Institutt for geovitenskap / Department of Earth Science

Realfagbygget, Allégt. 41
5020 Bergen

Profile picture for user Nele Meckler

E-mail: nele.meckler@uib.no

Phone: 55583530