Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Øystein Varpe

Professor - Polar Climate

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgt 53 A/B, Bergen

Profile picture for user Øystein Varpe

E-mail: Oystein.Varpe@uib.no

Phone: 55 58 44 53