Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Adam Klimes

Postdoktor / Postdoc

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53 A/B, Bergen