Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Xabier Dávila

Stipendiat /PhD Student

Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen