Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Aina Johannessen

Stipendiat / PhD Student - Global Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 55, Bergen

Profile picture for user Aina Johannessen

E-mail: aina.johannessen@uib.no

Phone: 48 21 11 64