Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Helge Drange

Min forskning er fokusert på modellering av globalt klima; utvikling av sirkulasjonsmodeller for havet; kombinere observasjoner, teori og modeller for å bedre forstå naturlig forekommende variasjoner i klima og menneskeskapte klimaendringer; analyse av flerårig til tiårig variasjoner i Atlanterhavet og i Arktis; og variasjoner og endring i globalt og regionalt havnivå.

Jeg gir populærvitenskapelige klimaforedrag og jeg bruker noe tid på det offentlige ordskiftet om menneskeskapt, global oppvarming.

Hjemmeside 
Publikasjoner 

Homepage
Publications 

My research is primarily focussed on Earth System Modelling, development of ocean general circulation models,analysing by means of observations and models naturally occurring variations to climate and human-induced climate change, analysis of inter-annual to decadal variability in the Atlantic-Arctic sector, and sea level variability and change.

I give climate presentations for the public, industry, governmental agencies, etc. on a (fairly) regular basis, and I spend some time on the public global warming debate.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor - Global Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegt. 70
5020 BERGEN

Profile picture for user Helge Drange

E-mail: helge.drange@uib.no

Phone: 55 58 26 53 / 977 40 589