Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kikki Kleiven


Main method(s): Stable isotopes, sedimentary proxies, foraminiferas, paloeceanography

Area/region: North Atlantic, South Atlantic, SE Pacific

Direktør / Director

Bjerknes Centre for Climate Research

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Kikki Kleiven

E-mail: kikki@uib.no

Phone: 55 58 35 35 / 41 60 64 51