Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kikki Kleiven

Main method(s): Stable isotopes, sedimentary proxies, foraminiferas, paloeceanography

Area/region: North Atlantic, South Atlantic, SE Pacific

Førsteamanuensis

Institutt for geovitenskap

Realfagbygget, Allègt. 41
5020 Bergen

Profile picture for user Kikki Kleiven

E-mail: kikki@uib.no

Phone: 55583535