Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Francesco Saltalamacchia

Stipendiat/PhD Student

Institutt for biovitenskap, UiB /Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlens gate 53A/B, Bergen