Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Heather Cannaby

Forsker / researcher

Geofysisk institutt. UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Heather Cannaby

E-mail: heather.cannaby@uib.no

Phone: 93471606