Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Qidi Yu

Stipendiat / PhD Student - Global Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70. Bergen

Profile picture for user Qidi Yu

E-mail: Qidi.Yu@uib.no