Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nil Irvali

Forsker / Researcher - Global Climate

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen

Profile picture for user nil.irvali@uib.no

E-mail: nil.irvali@uib.no

Phone: 45 66 30 73