Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ozan Mert Göktürk

Postdoktor / Postdoc

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Jahnebakken 5, Bergen