Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Mostafa Bakhoday

Associate Professor - Polar Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, 5007 Bergen

Profile picture for user Mostafa.Bakhoday-Paskyabi@uib.no

E-mail: Mostafa.Bakhoday-Paskyabi@uib.no

Phone: 55 58 37 35