Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Marek Ostrowski

Forsker / Researcher

Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research

C. Sundtsgaten 196, Bergen

Profile picture for user Marek Ostrowski

E-mail: mareko@hi.no

Phone: 93 83 35 64