Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Marek Ostrowski

Forsker / Scientist

Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research

Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Profile picture for user Marek Ostrowski

E-mail: mareko@imr.no

Phone: 93 83 35 64