Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Pål Tore Mørkved

Senioringeniør / Senior Engineer - Carbon System

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allégaten 41, Bergen

Profile picture for user Pål Tore Mørkved

E-mail: pal.morkved@uib.no

Phone: 55 58 35 26