Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Pål Tore Mørkved

Senioringeniør / Senior Engineer

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allégaten 41, Bergen

Profile picture for user pal.morkved@uib.no

Phone: 55583526