Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Mathias Venning

Stipendiat / PhD Student - Climate Hazards

NORCE Climate and Environment

Jahnebakken 5, Bergen