Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kristin Jackson-Misje

Overingeniør / Chief Engineer - Carbon System

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegt. 70
5020 BERGEN

Profile picture for user kristin.jackson@uib.no

E-mail: Kristin.Jackson@uib.no

Phone: 55 58 42 67