Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kristin Jackson-Misje

Overingeniør / Chief engineer

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegt. 70
5020 BERGEN

Phone
55584267
Profile picture for user kristin.jackson@uib.no