Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Friederike Fröb

Postdoc - Carbon System

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Friederike Fröb

E-mail: Friederike.frob@uib.no

Phone: 91 56 73 77