Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Gillian Damerell

Postdoktor / Postdoc

Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, room 105