Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Gillian Damerell

Postdoktor / Postdoc

Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, room 105

Profile picture for user Gillian Damerell

E-mail: gillian.damerell@uib.no

Phone: 93 94 25 19