Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sanaz Zarif Mahdizadeh

PhD candidate - POLAR

Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen