Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Robinson Hordoir

Forsker / Researcher

Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research

Strandgaten 196, Bergen