Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nicholas Williams

Postdoktor / Postdoc

Nansen Environmental and Remote Sensing Centre

Jahnebakken 3, Bergen