Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sonya Geange

Postdoktor/ Postdoctor

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlens gate 53A/B,
5006 BERGEN