Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Odd Helge Otterå

Forsker II / Researcher II

NORCE Klima /NORCE Climate

Jahnebakken 5, 5007 BERGEN

Profile picture for user Odd Helge Otterå

E-mail: odot@norceresearch.no

Phone: 56107543