Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Pushpak Martin John Nadar

Stipendiat / PhD Candidate

Geophysical Institute, UiB 

Allégaten 41, Realfagbygget 5007 Bergen. Room 3G12e - 3149