Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Carlo Mans

PhD Candidate - Climate Hazards

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70

Profile picture for user carlo.mans@uib.no

E-mail: carlo.mans@uib.no