Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Elaine McDonagh

Forsker II / Researcher II

NORCE

Jahnebakken 5, 5007 Bergen