Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Tomas Torsvik

Forsker / researcher

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Tomas Torsvik

E-mail: tomas.torsvik@uib.no

Phone: 92210336