Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Xavier Levine

Seniorforsker / Senior Researcher

NORCE

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Xavier Levine

E-mail: xale@norceresearch.no

Phone: 56 10 75 68