Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Natalya Gallo

Postdoc - Climate Hazards

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlens gate 53B , Bergen

Profile picture for user Natalya Gallo

E-mail: Natalya.Gallo@uib.no