Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Andreas Born

Professor - Polar Climate

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Realfagbygget, Allégt. 41, Bergen

Profile picture for user Andreas Born

E-mail: andreas.born@uib.no

Phone: 55 58 34 06