Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kjersti Konstali

Stipendiat / PhD student

Geofysisk institutt / Geophysical institute

Allégaten 70, Bergen

Profile picture for user kjersti.konstali@uib.no

Phone: 91771224