Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Johanne Skrefsrud

Stipendiat/PhD Student

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Allegt 70, Bergen