Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Houda Beghoura

Postdoc - Carbon System

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70 5007 Bergen

Profile picture for user Houda.beghoura@uib.no

E-mail: Houda.beghoura@uib.no

Phone: +33 647 76 75 81