Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lotta Schultz

Stipendiat / PhD Student - Global Climate

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53 A/B, Bergen

Profile picture for user Lotta Schultz

E-mail: Lotta.Schultz@uib.no