Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Helge Avlesen

Forsker / Researcher - Global Climate

NORCE Climate and Environment

Jahnebakken 5, 5007 Bergen

Profile picture for user Helge Avlesen

E-mail: heav@norceresearch.no

Phone: 56 10 75 04