Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Antonio Bonaduce

Forsker /Scientist

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Jahnebakken 3, Bergen