Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Antonio Bonaduce

Seniorforsker, forskningsleder / Senior Scientist, Research Leader - Climate Hazards

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Jahnebakken 3, Bergen