Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anna-Marie Strehl

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Anna-Marie Strehl

E-mail: anna-marie.strehl@uib.no

Phone: 48 12 64 42