Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anna-Marie Strehl

Stipendiat /PhD-student

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Anna-Marie Strehl

E-mail: anna-marie.strehl@uib.no

Phone: 48126442