Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sher-Rine Kong

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Allegaten 41, Bergen

Profile picture for user Sher-Rine Kong

E-mail: sher-rine.kong@uib.no

Phone: 46 24 84 20