Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Paul Dees

Postdoktor / Postdoc

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen