Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Margit Simon

Forsker II /Researcher II

NORCE Klima /NORCE Climate

Jahnebakken 5, 5007 BERGEN

Profile picture for user Margit Simon

E-mail: msmi@norceresearch.no

Phone: 56107552