Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Iselin Medhaug

Forskrningeleder / Research director Forecasting Engine - Bergen

NORCE Climate

Jahnebakken 5, Bergen