Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Francine Schevenhoven

Forsker / Researcher

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen