Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Francine Schevenhoven

Stipendiat /PhD Student

Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen