Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Francine Schevenhoven

Forsker/Scientist

Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen