Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Mari Skuggedal Myksvoll

Co-leader of the research theme Climate Hazards

Forsker / Researcher

Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research

Strandgaten 196, Bergen

Profile picture for user Mari Myksvoll

E-mail: mari.skuggedal.myksvoll@hi.no

Phone: 97 19 65 00