Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Heather Regan

Postdoktor/Postdoctor

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Thormøhlensgate 47, 5006 Bergen